Jaarlijks is er de Frieze Indie Herdenking in Leeuwarden. SVW wil faciliteren dat veteranen hiernaar toe kunnen.